Tree Systems

TREE REALITY

Tree reality

REALITNÉ PROJEKTY A DEVELOPMENT

 
Jednou z významných oblastí nášho pôsobenia sú aj reality a nehnuteľnosti. V tejto oblasti participujeme na jednotlivých realitných projektoch a developmente nehnuteľností. Uvedené realizujeme jednak v poradenskej rovine, alebo sa na daných projektoch podieľame aj ako investor.