Tree Systems

TREE CONSULTING

Tree consulting

PORADENSTVO, VZDELÁVANIE

 
Táto divízia sa zaoberá hlavne podnikateľským poradenstvom. Zameriava sa pritom na poradenstvo v oblasti manažmentu, riadenia podnikov, organizačnej štruktúry.

V podnikaní a manažmente je podstatné to, čo nás dovedie k úspechu. Je to veľa vecí. My sa snažíme pomáhať v tých, ktoré sú tie najdôležitejšie. Jednou z podstatných vecí je cieľ a cesta, ktoré nás k nemu privedú. V rámci našich hodnôt musí byť táto cesta a cieľ v súlade s prírodou, ekológiou a základnou ľudskou etikou.