Tree Systems

TREE TECHNOLOGIES

Tree technologies

SMART TECHNOLÓGIE, START UPS

 
Aby sme sa mohli vyvíjať a napredovať, tak sa významnou časťou nášho pôsobenia stali aj moderné (smart) technológie a takzvané start-up projekty. V rámci tejto oblasti sa venujeme tomu, čo vytvára vysokú pridanú hodnotu a prináša
inovatívne riešenia a technológie.